Inici Identificació Biologia Galeria Bibliografia


CARGOLS COMUNS

Informa't i cerca les espècies
(CA)En aquesta web volem donar a conèixer els cargols més comuns a Catalunya. Incorpora el contingut bàsic i una eina dinàmica, per a arribar a identificar +60 especies terrestres.

A més, de forma sintètica i entenedora, es dona a conèixer la biologia i els caràcters conquiològics dels cargols, així com la bibliografia que es pot consultar per a ampliar coneixements.


(ES)En esta web queremos dar a conocer los caracoles más comunes en Cataluña. Incorpora el contenido básico y una herramienta dinámica, para llegar a identificar +60 caracoles terrestres.

Además, de forma sintética y comprensible, se da a conocer la biología y los caracteres conquiológicos de los caracoles, así como la bibliografía que se puede consultar para ampliar conocimientos.


(EN)On this website we want to present to users the most common snails in Catalonia. It covers the basic information and a dynamic tool to identify +60 land snails.

In addition, in an easy and understandable manner, the biology and conchiological characteristics of the snails are presented, as well as the bibliography that can be consulted for additional information.(CA)Advertència: Per a una correcta identificació cal que l’exemplar sigui adult i la conquilla “fresca”.

(ES)Advertencia: Para una correcta identificación de los caracoles es necesario que el ejemplar sea adulto y la concha “fresca”.

(EN)Warning: For the snails to be correctly identified, the specimen must be an adult and the shell must be "fresh".

Coordinador/Coordinator: Albert Orozco.

Assessorament científic/Scientific advice: Jordi Corbella i Glòria Guillen.

Desenvolupador de la web/Web developer: Enric Orozco Gavaldà.

Autoria de les fotos/Authorship of the photos: ©Sergi Gago. Revelat digital/Digital revealed: ©Sergi Gago i Jordi Cadevall.

Origen del contingut/Content source: Caracoles y Babosas de la península Ibérica y Baleares. Jordi Cadevall & Albert Orozco. Ed. Omega. 817 pp. Barcelona.